logo01

دربـــاره دکـــتـر کــتـایــون عــمـانـیــان

[ دکــتـرای پــزشـکــی طـب ســوزنــی ]

دکتر کتایون عمانیان، پزشک متخصصی هستند که دارای دکترای پزشکی از آکادمی بین المللی سچنوف مسکو هستند. ایشان در زمینه‌ی طب سوزنی، لیزر درمانی و سوجوک تراپی نیز تخصص دارند و عضو انجمن‌های مربوطه در ایران و روسیه هستند. ایشان در حال حاضر در تهران مشغول به طبابت هستند 

نمایش ویدیو درباره کاور ویدیو درباره ما
cta

برای بهره مندی از خدمات طب سوزنی درمانی، با ما تماس بگیرید

ویـژگـی هـای دکـتـر کـتـایـون عـمـانـیـان

مدرک معتبر

مدرک معتبر

دانش بالا

دانش بالا

تجربه بالا

تجربه بالا

رضایت بیماران

رضایت بیماران

نظرات بیماران برگزیده دکتر

Call Now Button02188719623